logo_smartloxs

Relatie Erkend Agent - Vaste Vervoerder PDF Print

Leg uw Vaste Vervoerders Relatie vooraf vast en voorkom problemen aan de balie!

Conform EU Verordening 300/2008 en aangevuld met de Uitvoeringsverordening 2015/1998 Aanhangsel 6E moet iedere aanlevering voor de luchtvracht beveiligd worden door een Erkend Agent.

Voor het fysieke transport van goederen tussen twee erkende agenten (bijvoorbeeld een expediteur een afhandelaar) kan  een externe vervoerder worden ingeschakeld.  De verordening stelt als eis dat deze vervoerder een Vervoerdersverklaring moet hebben afgegeven aan de Erkend Agent in het geval dat de vervoerder zelf geen Regulated Agent status heeft. In de praktijk wordt deze verklaring vaak de  “Vaste Vervoerders Relatie” (VVR) of Haulier Declaration genoemd.   De VVR moet door de ontvangende agent (de afhandelaar) worden gecontroleerd bij ontvangst van de veilige lading.

In samenwerking met ACN, de KMAR en NCTV heeft Smartloxs BV een applicatie  ontwikkeld, die bedoeld is om in een oogopslag deze verplichte controle uit te voeren. Daarnaast voorziet de applicatie in de verplichte rapportage richting het bevoegd gezag.

Inmiddels hebben wij ook een nieuwe smart-VIEWER ontwikkeld, waarmee de agent de RA/VVR status kan opgeven, zodat controles op RA/VVR status kunnen worden gedaan door de afhandelaar.